بیمه عمر بیمه ثالث بیمه اتش سوزی بیمه پاسارگاد بیمه زندگی بیمه ایران بیمه عمر وپس انداز

اطلاعات بیمه ای شما

بیمه گذاران گرامی

شما قادر به دریافت :
* اطلاعات وصول حق بیمه
* اطلاعات وصول وام
* برگه اقساط بیمه نامه و وام
* اطلاعات سود مشارکت در منافع

لینک زیر👇👇

استعلام بگیرید >>

http://life.pasargadinsurance.ir:2525/

پرداخت اقساط بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

از لینک زیر

https://epay.bpi.ir/shaparakbillpayment.aspx